DGI FLASHMOB

DGI-huset blev åbnet 1. september 2003. Huset ejes og drives af en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Bestyrelsen udpeges af DGI-Østjylland og vælges blandt brugerne. DGI-huset ser som et væsentligt formål at være et idræts-eksperimentarium, der skal aktivere flest mulige mennesker indenfor området idræt, motion og sundhed. Og som skal inspirere foreningslivet i Danmark til nye organisations fomer for at tiltrække og fastholde flest mulige mennesker til idrætten.  DGI-huset driver en grøn café, der sælger sund, hjemmelavet mad til brugerne i huset. Der er omregnet ca. 13 heltidsstillinger tilknyttet DGI-huset. Her af er ca. 70 idræts-, gymnastik-, klatre- og fitness-instruktører ansat på timebasis.

Client: DGI Huset Århus Skills: Reklamefilm Website: www.dgi-huset.dk/